CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Bear-market rally?

Bear-market rally?

Koronaviruset sendte den amerikanske hovedindeksen ned 34 prosent på 33 dager. Så steg SP500 med 20 prosent på tre dager. Ser vi et åpenbart Bear-market rally?

I løpet av den siste uken har investorer lett med lys og lukte etter bunnen i aksjemarkedet. Mange tror kanskje at de har funnet den. I realiteten kan de like gjerne ha funnet startskuddet på et skikkelig Suckers Rally.

Suckers Rally er betegnelsen på en kortsiktig oppgang i aksjemarkedet som raskt snur til nedsiden. De oppstår typisk i et bear-marked, og varer akkurat lenge nok til å tiltrekke seg mange håpefulle investorer som raskt får seg en negativ overraskelse. En av årsaken til at Suckers Rally kan oppstå i Bear-markeder er at investorer er svært ivrige med å finne bunnen. Markedet har da gjerne falt mye og investoren er redd for å gå glipp av en saftig rekyl.

Denne utviklingen så vi både under 2000-krakket og under finanskrisen i 2008/2009. Fra 26. august 2000 til september 2001 falt den amerikanske hovedindeksen med nesten 30 prosent. Deretter steg den med nesten 20 prosent fra mars til mai i 2001, og mange trodde nok bunnen var nådd. Innen 15. september falt børsen imidlertid nye 28 prosent, før den hentet seg inn 22 prosent igjen. Når bunnen ble nådd i starten av oktober 2002 hadde hovedindeksen falt med nesten 50 prosent og hatt fem korte Suckers Rally. 

Det samme så vi i 2008. Fra august til november i 2008 falt S&P500 fra rundt 1300 til 770, altså over 40 prosent. Deretter hentet den seg inn ca. 20 prosent frem til nyttår. Bunnen ble imidlertid ikke nådd før i februar 2009, 5o prosent ned fra september 2008, og 58 prosent ned fra oktober 2007.  

Det ser ut til at vi ser noe av det samme nå. Fra 19. februar frem til mandag falt den amerikanske hovedindeksen med hele 34 prosent. Fra tirsdag til torsdag klatret den 20 prosent tilbake. Det er flere årsaker til comebacket. For det første hadde hovedindeksen på mandag falt tre dager på rad og mange mente sannsynligvis det var duket for en kortsiktig opptur. Trumps retorikk den siste tiden, blant annet med signaler om å åpne opp landet igjen til påske, har også bidratt til å skape et lite håp blant investorene. I tillegg ble det denne uken lovet rekordstore pakker, både fra FED og fra G20 landene. Det gis klare signaler om at man vil gjøre alt som skal til for å overvinne de økonomiske utfordringene som tiltakene for å begrense smitte forårsaker.

Disse positive nyhetene fikk markedet til å se forbi faktumet at den amerikanske arbeidsledigheten økte med 3,8 millioner mennesker den siste uken. Økningen i ledigheten var mer enn dobbelt så høyt som konsensusestimatene.

Spørsmålet tradere nå stiller seg er: er bunnen nådd, eller ser vi bare tegnet til et Bear market Suckers Rally?

De som har tro på at Modern Monetary Theory (mmt) kanskje vil argumentere for at staten bare kan trykke penger og redde befolkningen ut av krisen ved hjelp av uendelige kvantitative lettelser og helikopterpenger.

Andre vil da korrekt påpeke at heller ikke helikopterpenger er gratis. De vil medføre høyere bankinnskudd som sentralbanken til slutt vil måtte betale renter på. Når inflasjonen en gang tar seg opp må også rentene opp, og da er det kjedelig at staten har påtatt seg større gjeld til befolkningen. Legg til aspektet at vi sannsynligvis kun er i fase 2 av tre for pandemiens herjinger og at land som India med 1,4 milliarder innbyggere først nå gjennomfører lockdown.

Amerikanerne har ikke engang begynt å ta inn over seg hvilken innvirkning pandemien vil kunne få for realøkonomien. Negative makrotall står i kø og kvartalssesongen henger over oss som et spøkelse.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 50 prosent i 2000/2001. I 2007-2009 falt den med nesten 60 prosent. Vi er i slutten av den lengste oppgangsperioden i historien og befinner oss midt i en pandemi hvor hele verden er stengt ned. Det har ikke skjedd i moderne tid. Hovedindeksen var fredag kveld ned 23 prosent siden 21. februar. Er bunnen nådd? Avgjør selv.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app