CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 72% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Nyheter

Alt blir dyrere

Krigen i Ukraina og store internasjonale sanksjoner mot Russland skaper rystelser i finansmarkedene. Som investor må du være våken.

Noen selskaper opplever for tiden eventyrlig inntjeningsvekst. Andre fortviler over kraftig stigende kostnader. I siste ende er det du og jeg som betaler. Nå vil vi har høyere lønn!

Det er en dramatisk prisutvikling vi nå ser. Prisene på olje og gass har skutt i været. Equinor leverte et astronomisk overskudd i 2021, til aksjonærenes store glede. Regningen sendes videre til blant andre Yara, som produserer gjødsel, en veldig kraftkrevende produksjon. Yara sender regningen videre til bøndene, som må betale mer for gjødselen, en kritisk innsatsfaktor i jordbruket. Bøndene kommer i knipe, og må skru opp prisene på sine varer. Grossister og dagligvareforretninger hever prisene. Sist i kjeden står du og jeg som forbrukere og som må betale betydelig mer for matvarene.
 
Problemet er bare at store deler av kjøpekraften allerede er spist opp. Vi har alle i flere måneder fått sviende ekstraregninger på strøm, varme og drivstoff. Budsjettet er presset. Da må noe kuttes, og først ofres naturligvis ikke-nødvendig forbruk.
 
Råvarepriser og transportkostnader løper løpsk
De aller fleste råvarer og innsatsfaktorer er blitt dyrere. Bloomberg Commodity Index ligger 30 prosent høyere enn for ett år siden. Brent oljen er steget med 50 prosent og naturgass med 30 prosent på ett år. En rask kikk på råvareindeksen viser at bomull har steget med 40 prosent, tømmer med 26 prosent, hvete med 19 prosent og kobber med 15 prosent. For bare å nevne noen.
 
På Esplanaden i København strømmer milliardene inn hos containerrederiet Maersk, i nesten samme tempo som pengekassen fylles hos Equinor. Med fraktrater som er omkring 80 prosent høyere enn for ett år siden, smiler aksjonærene fra øre til øre. I direkte kontrast finner vi særdeles misfornøyde kunder som må betale en skyhøy fraktkostnad og finne seg i ustabile leveranser. Fraktkostnadene forplanter seg til høyere priser i hele verdikjeden. Stigningen i fraktkostnadene kommer i tillegg til stigningen i råvareprisene.
 
Men det stopper ikke her. Inflasjonen, som er kraftig stigende over store deler av verden, legger press på lønningene. Uten tilsvarende lønnsoppgang får du og jeg mindre kjøpekraft. I et stramt arbeidsmarked må selskapene akseptere høye lønnsøkninger, som vi tydelig har sett hos eksempelvis Amazon og Walmart. Her hjemme varsler LO stort lønnskrav i hovedoppgjøret.
 
Renten stiger
Som om ikke det var nok, så berøres vi også av høyere rente. Det gjør det dyrere å betjene gjeld eller foreta investeringer. Selv den europeiske sentralbanken, ECB, som lenge stod imot, åpner nå for rentestigninger. De lange markedsrentene har gått markant opp det siste halve året, og det har også boliglånsrentene. Kjøpekraften er ytterligere svekket.
 
Hva betyr dette for veksten i økonomien? For selskapenes inntjeningsevne, og derved verdsettelsen? Dette er helt sentrale, men vanskelige spørsmål. Den siste tids betydelige volatilitet i aksjekursene – kraftige fall avløst av store stigninger – indikerer at investorer er svært usikre. Mange selskaper har nylig rapportert resultater for fjerde kvartal, og da har et gjentagende spørsmål vært om de kan sende kostnadsstigningene videre til kundene. De som kan, klarer seg bedre enn de som må se marginene falle.
 
Inflasjonen ser ut til å bite seg fast, sentralbanksjefene sitter ytterst på stolen og investorene leter etter trygge havner. Alt imens situasjonen i Ukraina tilspisses dag for dag. Det er nervøst nå. Det gir store forskjeller på vinnere og tapere. Heldigvis gir begge deler muligheter for den som tør å ta risiko.


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app