CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 69% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.
Analyse

Alle indikatorer leder til gull

Alle indikatorer leder til gull

Alle indikatorer leder til gull

Allerede før koronakrisen pekte de fleste indikatorer på høyere gullpriser. Med krisen er tvilen så godt som borte. Gullprisen ventes å stige ytterligere. Her er hvorfor. 

Denne uken kom den nyeste versjonen av Ronald Stöferle og Mark Valeks svært respekterte rapport «In Gold We Trust». Den årlige rapporten har over det siste tiåret vært med å definere selve «gullstandarden» for analyse av gullmarkedet og tradere over hele verden gir stor tyngde til rapporten. I den siste rapporten trekker forfatterne frem flere faktorer som vil lede til videre vekst i gullprisen.

Tilbaketrekning av økonomien 
Etter mer enn ti år med økonomisk vekst sørget coronaviruset for at vi nå opplever den dypeste resesjonen på mer enn 80 år. Ifølge det internasjonale pengefondet IMF ventes det en global tilbakegang i BNP på minst 3 prosent. Mye tyder dessuten på at tilbakegangen kan bli enda høyere ettersom FED i New York mener tilbakegangen i amerikansk økonomi i andre kvartal kan bli så kraftig som 31 prosent.

Kollaps i finansmarkedene
Mars 2020 går inn i historiebøkene som en av de verste i aksjemarkedenes historie. På bare noen få uker var over 30 prosent av verdiene på den amerikanske hovedindeksen barbert bort. Det samme så vi i de fleste andre land. Selv om mye av markedet har hentet seg inn igjen frykter mange at vi kan få en ny kollaps nå r man ser de langvarige effektene av koronakrisen på realøkonomien.

Pengepolitisk stimuli
De fleste land har nå en rente som er null eller negativ. For å holde liv i økonomien har kvantitative lettelser blitt den nye normalen. Da panikken var som størst under koronakrisen sprøytet den amerikanske sentralbanken en million dollar inn i økonomien hvert sekund. Tendensen til utvidet bruk av kvantitative lettelser så vi allerede før koronakrisen, og man ser flere og flere tegn til at sentralbankene blir mindre uavhengige. 

Gjeldsoppbygging
I tillegg til at det trykkes penger fra sentralbanken fører de fleste myndigheter en ekspansiv finanspolitikk for tiden. Ifølge rapporten ventes det at USA vil triple fjorårets budsjettunderskudd på 4,6 prosent, og de samme tendensene kan ventes fra eurosonen. Ettersom det er tilnærmet gratis å låne penger, ser vi også at mange selskaper har bygget seg opp en gjeldsgrad som ikke er bærekraftig. Skulle vi få inflasjon vil det praktisk talt være umulig for verdens sentralbanker å heve rentene uten at økonomien kollapser.

Alt leder til gull
Selv om vi har sett disse utviklingstrekkene over tid, har koronakrisen akselerert prosessene og økt omfanget i betydelig grad. Vi har kanskje ikke sett betydelig vekst i konsumprisindeksene over de siste årene, men at vi har hatt en «asset inflation» er det ingen tvil om. Dersom sentralbankene fortsetter å holde finansmarkedene på kunstig høye nivåer ved å sprøyte mer og mer penger inn i økonomien vil vi til slutt få for mye penger i omløp, og verdien av dollar og euro vil tape seg. Som en beskyttelse mot dette vil mange ønske å kjøpe gull.   


CMC Markets er en ‘execution-only service’ leverandør. Dette materialet (uansett om det uttaler seg om meninger eller ikke) er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er (eller bør anses å være) økonomiske, investeringer eller andre råd som avhengighet bør plasseres på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, sikkerhet, transaksjon eller investeringsstrategi. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Selv om vi ikke uttrykkelig er forhindret fra å opptre før vi har gitt dette innholdet, prøver vi ikke å dra nytte av det før det blir formidlet.

Før du går..

Prøv CFD-handel med en kostnadsfri demokonto. Få tilgang til vår innovative handelsplattform og test strategien din med 100 000 fiktive kroner.

cmc-mobile-trading-app