Alle indikatorer leder til gull

Allerede før koronakrisen pekte de fleste indikatorer på høyere gullpriser. Med krisen er tvilen så godt som borte. Gullprisen ventes å stige ytterligere. Her er hvorfor. 

Denne uken kom den nyeste versjonen av Ronald Stöferle og Mark Valeks svært respekterte rapport «In Gold We Trust». Den årlige rapporten har over det siste tiåret vært med å definere selve «gullstandarden» for analyse av gullmarkedet og tradere over hele verden gir stor tyngde til rapporten. I den siste rapporten trekker forfatterne frem flere faktorer som vil lede til videre vekst i gullprisen.

Tilbaketrekning av økonomien 
Etter mer enn ti år med økonomisk vekst sørget coronaviruset for at vi nå opplever den dypeste resesjonen på mer enn 80 år. Ifølge det internasjonale pengefondet IMF ventes det en global tilbakegang i BNP på minst 3 prosent. Mye tyder dessuten på at tilbakegangen kan bli enda høyere ettersom FED i New York mener tilbakegangen i amerikansk økonomi i andre kvartal kan bli så kraftig som 31 prosent.

Kollaps i finansmarkedene
Mars 2020 går inn i historiebøkene som en av de verste i aksjemarkedenes historie. På bare noen få uker var over 30 prosent av verdiene på den amerikanske hovedindeksen barbert bort. Det samme så vi i de fleste andre land. Selv om mye av markedet har hentet seg inn igjen frykter mange at vi kan få en ny kollaps når man ser de langvarige effektene av koronakrisen på realøkonomien.

Pengepolitisk stimuli
De fleste land har nå en rente som er null eller negativ. For å holde liv i økonomien har kvantitative lettelser blitt den nye normalen. Da panikken var som størst under koronakrisen sprøytet den amerikanske sentralbanken en million dollar inn i økonomien hvert sekund. Tendensen til utvidet bruk av kvantitative lettelser så vi allerede før koronakrisen, og man ser flere og flere tegn til at sentralbankene blir mindre uavhengige. 

Gjeldsoppbygging
I tillegg til at det trykkes penger fra sentralbanken fører de fleste myndigheter en ekspansiv finanspolitikk for tiden. Ifølge rapporten ventes det at USA vil triple fjorårets budsjettunderskudd på 4,6 prosent, og de samme tendensene kan ventes fra eurosonen. Ettersom det er tilnærmet gratis å låne penger, ser vi også at mange selskaper har bygget seg opp en gjeldsgrad som ikke er bærekraftig. Skulle vi få inflasjon vil det praktisk talt være umulig for verdens sentralbanker å heve rentene uten at økonomien kollapser.

Alt leder til gull
Selv om vi har sett disse utviklingstrekkene over tid, har koronakrisen akselerert prosessene og økt omfanget i betydelig grad. Vi har kanskje ikke sett betydelig vekst i konsumprisindeksene over de siste årene, men at vi har hatt en «asset inflation» er det ingen tvil om. Dersom sentralbankene fortsetter å holde finansmarkedene på kunstig høye nivåer ved å sprø yte mer og mer penger inn i økonomien vil vi til slutt få for mye penger i omløp, og verdien av dollar og euro vil tape seg. Som en beskyttelse mot dette vil mange ønske å kjøpe gull.