73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i CFD-er. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Handel med råvareindekser

CMC Markets

Ta en CFD-posisjon i råvareindekser med vår Energy Index, Agricultural Index og Precious Metals Index. Disse indeksene tilbyr en unik og kostnadseffektiv måte å handle på i råvaremarkedet, og gir deg eksponering på flere råvarer på en handel. 

Hvilke råvareindekser kan du handle?

Våre tre råvareindekser representerer ulike sektorer i råvaremarkedet. 

Energy Index

Energy Index er designet for å gi en indikasjon på hvordan energisektoren utvikler seg. De viktigste råvarene er Heating Oil, Natural Gas, Crude Oil West Texas, Crude Oil Brent, Gasoline og Low Sulphur Gasoil.

Agricultural Index

Agricultural Index inneholder Soybean, Corn, Soybean Meal, Wheat, Coffee Arabica, Soybean Oil, Sugar Raw, Cotton, US Cocoa, Coffee Robusta, Sugar White og Oats, og dekker et bredt spekter av sektoren for myke råvarer.

Precious Metals Index

Precious Metals Index grupperer flere edle metaller slik at du kan bli eksponert for sektoren som en helhet. Den består av Gold, Silver, Platinum og Palladium.

Detaljer for råvareindekser

Se spreader, marginer og åpningstider for råvareindeksene i tabellen under.

Instrument Marginkrav fra Minimum spread Åpningstider for handel
Energy Index 10% 2.4 02:00 - 23:00 (Man til fre)
Agricultural Index 10% 3.4 10:45 - 14:45 / 15:30 - 18:30 (Man til fre)
Precious Metals Index 10% 1.8 00:00 - 23:00 (Man til fre)

Fordeler og risiko med råvareindekser

Det er flere fordeler med å handle råvareindekser i motsetning til å handle individuelle råvarer. 

For det første kan det være mer kostnadseffektivt og enklere måte å handle i markedet på, ettersom de lar deg handle på en råvaresektor som en helhet, uten at du må handle hver enkelt råvare. I tillegg kan dette være en god måte for deg å diversifisere investeringsporteføljen din på. 

Det å handle råvareindekser kan også være en god måte å spre risikoen på, siden du blir eksponert på et bredere spekter av instrumenter i motsetning til bare en enkelt råvare.

Som alle girede produkter vil både gevinst og tap være basert på den fulle verdien av posisjonen din. Selv om du kan ta gevinst dersom markedet beveger seg i din favør, kan du like gjerne oppnå betydelige tap dersom handelen beveger seg mot deg og du ikke har tilstrekkelig med risikostyringsverktøy på plass. 

Hvordan råvareindekser fungerer

Våre råvareindekser setter sammen ulike råvarer for å lage en «kurv» med råvarer. Indeksen følger prisutviklingen på de underliggende råvarene som inngår i indeksen. Hvis prisen på de underliggende går opp vil også indeksen øke i pris. På samme måte vil prisen på indeksen falle dersom verdien av de underliggende råvarene faller. 

Hvordan våre råvareindekser er vektet

For Energy Index og Agricultural Index blir råvarene vektet i henhold til den gjennomsnittlige daglige prisen for de nærmeste seks futures-kontrakter som var tilgjengelige i 12 måneder før indeksens lanseringsdato, som igjen vil være basert på at den opprinnelige indeksverdien er på 10 millioner dollar.

For indeksen Precious Metals blir gull og sølv vektet likt for å sammen utgjøre 70% av indeksens vekt. De resterende to komponentene, Platinum og Palladium, blir også vektet likt og utgjør samlet 30% av indeksvekten.

Energy Index

Underliggende råvare Kommende antall enheter1 Revidert vekting2
Crude Oil West Texas 64,053 40%
Crude Oil Brent 42,632 28.29%
Low Sulphur Gasoil 1,582 8.26%
Gasoline 457,559 9.11%
Heating Oil 421,277 7.86%
Natural Gas 244,905 6.48%

1Energy Index divisor: 10,004.80688451. Indeks opprettet på et basisnivå på 1000 per 29. mars 2019. Opprinnelig indeksverdi = $ 10 millioner.
​2Sist revidert 19. mars 2021
Energy and Agricultural Index methodology [pdf]

Agricultural Index

Underliggende råvare Kommende antall enheter1 Revidert vekting2
Soybean 310,777.84 30.03%
Corn 550,576.63 20.85%
Soybean Meal 3,514 9.72%
Wheat 221,733.93 9.63%
Coffee Arabica (US) 670,839.10 5.94%
Soybean Oil 2,048,220.24 7.68%
Sugar Raw (US) 4,397,096.65 4.92%
Cotton 482,928.99 2.84%
US Cocoa 133 2.38%
Coffee Robusta 212 2%
Sugar White (UK) 626 2%
Oats 79,903.97 2%

1Agricultural Index verdi: 9,940.58579149. Indeks opprettet på et basisnivå på 1000 per 29. mars 2019. Opprinnelig indeksverdi = $ 10 millioner.
2Sist revidert 19. mars 2021
Energy and Agricultural Index methodology [pdf]

Precious Metals Index

Underliggende råvare Kommende antall enheter1 Revidert vekting2
Gold 3,359 35%
Silver 223,729 35%
Platinum 2,069 15%
Palladium 940 15%

1Precious Metals Index divisor: 10,035.58685702. Indeks opprettet på et basisnivå på 1000 per 29. mars 2019. Opprinnelig indeksverdi = $ 10 millioner.
2Sist revidert 19. mars 2021
Precious Metals Index methodology [pdf]

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Kostnadsfri demokonto

TOP
Finanstilsynets standardiserte risikoadvarsel: CFDer er komplekse finansielle instrumenter og investeringer i disse innebærer høy risiko for å tape penger raskt, grunnet gearing. 73% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler i slike produkter med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.