USA og Europa:

Gårsdagen så markedene i Europa ende noe lavere til tross for at euroen svekket seg noe mot USD. I USA så man indeksene ende relativt uendret, men techsektoren løftet seg etter noen dager med gevinstsikring. Bitcoin fortsatte sitt sinnsyke run høyere og man ser stadig mere nyheter rundt krypto.
Oljeprisen falt tilbake sammen på en styrkelse i USD og oljelagertall.
 Amerikanske renter endte noe høyere og VIX falt tilbake med 2,74%.

Asia:

Asiatiske markeder ender dagen generelt høyere nær to måneders høy i det tech i USA hentet seg noe tilbake etter flere dagers selloff. Svake markeder for olje og kobber bidro dog til å holde entusiasmen noe tilbake til tross for en svakere JPY.

Dagen idag:

Europeiske markeder ligger an til å åpne høyere i det DAX ligger an til å åpne høyere med rundt 50 punkter. Oljeprisen holder seg stabil etter gårsdagens fallog det samme gjør euroen.
Dagen idag har sett bedre makrotall ut av Norge i form av Manufacturing output, men NOK har ikke reagert nevneverdig på tallene.
Utover dagen ser vi BNP-tall ut av eurosonen før vi avslutter dagen med Jobless Claims og Naturgasslagertall.

Dagens kundesentiment:

Dagens finanskalender: